Na ovim stranicama ćete pronaći mnoštvo igrokaza, recitacija i ostalih materijala koje možete iskoristiti za rad s djecom, mladima...
Neke igrokaze sam sama napisala, a neke sam pronašla na internetu ili dobila. Ako prepoznate da je neki igrokaz vaš i želite da vas potpišem, kontaktirajte me.
Također možete ostaviti svoj igrokaz i u grupi na facebooku, a ja ću ga onda kopirati ovdje.
https://www.facebook.com/groups/171563809711725/