Nebeski radio

 

 

s. Bernardina Crnogorac

 

(Skupina djece iznenada dotrči na pozornicu, poskakuju i jedno drugome u riječ upadaju)
SVI: Dolazi, dolazi, dolazi!
IVAN: Požurite, požurite! (Govori i maše ispred sebe.) Dolazi sveti Nikola!
MIRA: Radujmo se, radujmo se! (Svi se raduju i poskakuju.)
JURE: (Ponosno.) Sveti Nikola najviše voli nas djecu!
IVA: I mi volimo sv. Nikolu!
SVI: (Poskakuju i govore.) Volimo ga svi! Volimo ga svi! Volimo, volimo...
ANA: Znate što sam čula?
SVI: (Skupe se oko Ane i zapitkuju.) Što? Reci! Brzo!
ANA: Čula sam da će sv. Nikola ove godine provjeravati vjersko znanje.
(Svi odmahuju rukama.)
IVAN: Ma, gdje si to mogla čuti i od koga?
ANA: Čula sam i gotovo!
LUCIJA: Molim te, reci od koga?
SVI: Reci nam, Ana!
JURE: Šapni meni! Čuvat ću tajnu!
ANA: Čula sam na Nebeskom radiju!
JURE: (Širi ruke i gleda u nebo.) Koji je to Nebeski radio?!
ŠIME: Ana! Mislim da pretjeruješ! Nikada nismo čuli za taj radio!
ANA: Ne znači da ne postoji ako vi niste čuli za njega. Niste ga ni pokušali tražiti! (Vrlo odvažno.) Ima, ima Nebeski radio, nebeska postaja!
PETAR: Ti, Ana, svašta znaš izmisliti, ali ovako nešto nisam očekivao.
JURE: Petre! Donesi radio, da vidimo je li istina! Pokušat ćemo naći nebesku postaju.
PETAR: Moj radio sigurno ne hvata tu postaju!
ANA: Hvata, hvata, ali ti je sigurno nisi pokušao naći.
PETAR: Hajde, idem... Ali dobro se pazi ako je ne nađem! Vi ženske svašta znate izmisliti... (Nevoljko odlazi po radio.)
MIRO: Ako to bude istina?
JURE: Nebeska radio postaja...?
KATA: Zašto ne bi bila istina?
PETAR: (Dolazi i nosi radio.) Evo me! Da vidimo gdje je ta nebeska postaja! (Svi se skupe oko njega. Traže na radiju postaju...) Eto, Ana, što smo našli. Ništa!
ANA: Tražite i dalje. Ne znači da ne postoji ako je od prve niste našli.
IVAN: Hajde, Ana, ti pokušaj!
ANA: Rado ću to učiniti. (Ana traži, traži i napokon nađe. Otvori već pripremljenu kazetu sa snimljenim tekstom. Čuje se glas s radija: Ovdje Nebeski zvjezdani radio. - Kada djeca čuju da je to zaista tražena postaja, svi se iznenade, a Ana sva ponosno pokazuje na radio i nastavlja govoriti.) A što je ovo? Slušajte!
GLAS S RADIJA: Ovdje Nebeski zvjezdani radio. Na redu su vijesti. Večeras u 18 sati u naš grad dolazi svetac koji najviše voli djecu. Dolazi sv. Nikola! (Svi iznenađeni, začuđeno se gledaju između sebe.) Djeci će podijeliti darove. No, prije darova, provjerit će što djeca znaju o vjeri. Tko bude znao dobit će dar, a tko ne bude, čega ga izlaz s praznim rukama i praznom glavom na ramenima! (Svi se uhvate za glavu.) Može se dogoditi da i krampus jednoga takvoga strpa u svoju košaru! Zato, djeco, oprez! Prikupite sve svoje znanje! Stavite ga u glavu i čekajte dragoga sveca, koji će nagraditi vašu dobrotu, vjersko znanje i trud. Srdačno vas pozdravljamo i zajedno se s vama pripravljamo za dolazak sv. Nikole. Do radosnoga trenutka pozdrav svim vjernim slušateljima Nebeskog radija! Bog neka vas sve blagoslovi!
(Svi se rastrče po pozornici, tražeći Bibliju, katekizam, Mak...)

MIRO: Gdje je Biblija?
LUCIJA: A gdje je moja vjeronaučna bilježnica...?
IVA: Katekizam, katekizam, traži se katekizam...!
JURE: Kako su se ono zvali Isusovi apostoli?
KATA: Možda i u Maku nešto o tome piše...? (Drži u rukama Mak i lista ga.)
ANA: Ponovimo! Vrijeme brzo izmiče!
IVAN: Neka nam bude! Sve znamo pronaći i na radiju, i u novinama, i na internetu, televiziji - što nam je za razbibrigu, a ono što bi nam duh podiglo prema nebu to nismo ni pokušali pronaći, iako nam je na dohvatu.
MIRA: Dobro nam je župnik u nedjelju rekao. Htjeli bismo biti sretni, a ne vršiti svoje vjerske obveze i misliti da nam Bog ne treba... A tako ne može!
IVA: Znači, stvarno je istina da će sv. Nikola ove godine provjeravati znanje iz vjeronauka?
PETAR: Eto, čuli smo obavijest s Nebeskog radija. Istina je! Tko bude znao dobit će dar, a tko ne zna neka maše praznim rukama!
JURE: (Okrene se svima i govori.) Vi koji ne znate, odmah počnit mahati, jer i tako nećete ništa dobiti.
LUCIJA: I pravo je tako! tko nema u glavi, neka nema ni u rukama!
MIRO: Tko je došao samo radi dara, a nije ga zaslužio, neka stavi prst u uho i na jednoj nozi trči kući praznih ruku!
JURE: Uključimo još jednom radio i nađimo Nebesku postaju! Možda ima još kakvih vijesti!?
PETAR: Tišina! (Traži i nalazi. Svi slušaju.)
GLAS S RADIJA: Ovdje Nebeski radio. Vijest dana. Večeras u 18 sati u naš grad dolazi sv. Nikola. Susrest će se s djecom, provjeriti vjersko znanje i dati im darove. Želimo vam radostan susret sa sv. Nikolom!
KATA: Gotovo je! Pitat će nas...

ŠIME: Ja ništa neću znati...
ANA: Onda je najbolje da odmah odeš!
ŠIME: Pa neće valjda samo mene pitati...
IVA: Nikad se ne zna, možda upita baš tebe?
ŠIME: Šapnut ću sv. Nikoli da pita ove dolje. (Pokazuje ispred sebe na publiku.) Reći ću - Ovi ispred žele da ih pitate! (Svi se smiju i plješću.)
PETAR: Uzvrtio si se, Šime! Što ti je?
ŠIME: Nekako predosjećam da će upravo mene nešto pitati...
JURE: Ako je tako, požuri i na brzinu ponovi gradivo!
ŠIME: Ne da mi se baš... Ali ako me i upita, mućnut ću malo glavom pa možda i dar doleti na dlanove!
IVA: Mućkaj ti koliko hoćeš, ako ti je glava prazna!
PETAR: Tko od nas ne bude znao što sv. Nikola bude pitao, do kuće će kukurijekati kao pijetao!
ŠIME: Ja ne znam kukurijekati...
LUCIJA: Meni se sve čini da ćeš danas to naučiti!

ŠIME: Ja ću se skriti iza vas...
MIRO: I ja ću!
SVI: (Poskakujući triput govore.) Tko se bude krio, dara ne vidio!
IVO: (Dolazi sav zadihan.) Halo! Halo! Gdje ste? Dolazi sv. Nikola! Svi ga pozdravimo velikim pljeskom!
(Na pozornici nastane pomutnja pa se svi sakrivaju jedan iza drugoga, a uz njih staje i vjeroučitelj/ica. Dolazi sv. Nikola u pratnji anđela - troje male djece odjevene u bijelo. Svi ga pozdrave velikim pljeskom.)
SV. NIKOLA: Bog vas blagoslovio, djeco! Hvala vam na ovako lijepu dočeku! Vidim da vam je drago što sam među vama, ali i meni je kao biskupu drago doći među vas. Vi znate da vas biskup voli. Vi ste budućnost svijeta i naše svete Crkve! Neka vas Bog i njegovi anđeli čuvaju, ali ne zaboravite da i naš neprijatelj đavao (Pojavi se krampus plešući uokolo.) stalno vreba da bi vas ulovio u svoju mrežu. Zato, djeco draga, uvijek morate biti oprezni. Rastite u svetoj vjeri i budite sa svojim Bogom i bog će biti s vama! Kad tako lijepo znate dočekati svoga biskupa, sigurno dobro znate i vjeronauk?
SVI: Znamo, znamo! Sve znamo!
SV. NIKOLA: O, kako sam radostan kad to čumejm! A da bi se i drugi u to uvjerili, postavit ću nekoliko pitanja da čuju i vide vaše znanje...
(Djeca se malo smetu na pozornici.)
SV. NIKOLA: Kako su se zvali najbliži Isusovi suradnici?
SVI: Apostoli!
SV. NIKOLA: A kako se oni zovu?
(Djeca, jedno po jedno malo podignu glavu, odgovarajući.)
KATA: Ivan!
JURE: Jakov!
MIRO: Petar! Andrija!
SV. NIKOLA: Lijepo, djeco! A, što je sveta Crkva Katolička? To će mi kazati ovaj dječak. (Pokazuje na Šimu)
ŠIME: (Češkajući se po glavi, zamuckuje.) Crkva je, je, Crkva, Crkva je... (Svi se pomalo smijulje. Misle da Šime neće znati, a on nastavlja sve sigurnije.) Crkva su svi kršćani na svijetu, koji vjeruju u isti Isusov nauk, primaju svete sakramente i za poglavara imaju Svetoga Oca papu!
(Svi se pogledavaju i čude kako je Šime znao odgovoriti.)
SV. NIKOLA: Izvrsno, dječače! Bravo!
MIRA: (Obraća se djevojčici do sebe, a iza njih stoji vjeroučiteljica.) Ma kako je samo Šime to tako dobro znao?
VJEROUČITELJICA: Znao je, znao! Ta, sve vi znate! Samo onaj tko ne voli svoju vjeru taj ne zna, a mislim da takvih među vama nema!
SV. NIKOLA: Anđeli, moji bijeli pratitelji! Najljepši dar darujte dječaku koji ovako lijepo zna svoju vjeru. (Anđeli pružaju dar Šimi.)
ŠIME: Hvala Vam, hvala biskupe dragi! Strah me je spopao i nisam mogao odmah odgovoriti, ali o svojoj vjeri želim sve učiti i znati. Do drugoga susreta straha će nestati, znanje će u nama rasti. Vi ćete među nama još veseliji biti i mnoge, mnoge darove nam podijeliti!
SV. NIKOLA: Dječice moja! U to nimalo ne dvojim. Vaš biskup Nikola živi od nade da ćete svaki dan, mjesec i godinu biti bolji. Sada ću vas darovati skromnim darom da i sami naučite druge darivati, pa bio dar ne znam kako malen. Kršćanski je pomagati i misliti na druge. Sve vas voli i blagoslivlje vaš biskup, Nikola!
(Svi dobivaju dar.)
(Predstava može početi i završiti kojom prikladnom pjesmom.)