Isus u pustinji

ČITAČ: Pustinja je puna opasnosti. Čovjek je sam samcat. Nema nikakve sigurnosti, nema vode ni hrane ni zaklona, a opasnosti prijete od škorpiona i šakala. Isusu je najveća opasnost zaprijetila od đavla koji je došao da ga kuša. Đavao je htio Isusa nagovoriti da odustane od puta kojim je pošao, a koji je zacrtao Otac nebeski. Tim putem bi Isus trebao poći i ostvariti Očevu zamisao spasenja svijeta. Težak je to put, put križa, ali i slave. Đavao predlaže Isusu razne lakše putove samo da odustane od onog pravog i da otkaže poslušnost svome nebeskom Ocu. Dao je stoga Isusu tri ponude.

Ostvari svoje želje

SOTONA: Sada si gladan, trebaš kruha, pretvori ovaj kamen u kruh i najedi se. Sutra kad ljudi budu od tebe tražili da im ispunjaš želje, ti ćeš to moći, ispuni svakome što traži. Tada će te slijediti i slaviti, a ti ćeš biti njihov kralj!

ISUS: Ne živi čovjek samo o kruhu i nije najvažnije u životu jesti. Čovjeku je potrebna riječ Božja. Kad bih ja na lak način pribavljao kruh, bio bih čarobnjak, a oni bi ljenčarili i svađali se. Na kraju bi opet svi morali umrijeti i ostali bi u smrti. Ja sam međutim došao donijeti im kruh od kojeg neće umrijeti, kruh koji hrani dušu i stvara ljubav među ljudima, kruh od kojeg vječno živi.

Vladaj cijelim svijetom

SOTONA: Cijeli svijet ti dajem ako padneš i pokloniš mi se, ako stupiš u moju službu.

ISUS: Tvoje obećanje je lažno. Prije svega svijet nije tvoj i ti njime ne možeš raspolagati jer on pripada Bogu. Bogu se jedinome treba klanjati i njemu služiti. Uostalom, je ne želim vladati svijetom i ljudima. Otac me poslao da spasim svijet, a ne da njime vladam. Ja ću ljudima ponuditi kraljevstvo ljubavi, pravde i mira.

Budi spreman

SOTONA: Baci se s ovog hrama dolje, to će svijet zadiviti, bit ćeš glavna atrakcija, svi će ti pljeskati. Dolazit će sa svih strana ljudi da gledaju tvoje veličanstvene predstave. Ti ćeš biti najpopularnija ličnost jer će ti spektakli pribaviti neviđenu slavu.

ISUS: Bilo bi to, doduše, zabavno jedno vrijeme, ali nikome ne bi koristilo. Ja nisam došao činiti vratolomije i iskušavati Božju moć. Popet ću se na jedno drugo brdo, na Kalvariju, tamo ću biti ponižen, ali će me Otac uzvisiti. Žrtva na križu pribavit će ljudima spasenje jer ću ja, kad budem uzdignut, sve k sebi privući. Križ je moj uspjeh i moja slava.

ČITAČ: Vidjevši da je Isus jak i nepokolebljiv, đavao je otišao od njega. Bio je jako tužan jer on kod ljudi obično uspije s ovakvim laskavim obećanjima, ali kod Isua je doživio potpuni poraz.

Moja mala korizma: Vježbati se u odricanju: manje slatkiša, osobito onih najdražih! Rado bih ujutro još koju minutu odrijemao – odmah ću se dići! Rado ću moliti i onda kada niam raspoložen. Ostat ću uz knjigu i nda kada bih sve drugo prije negoli učio. Naučio sam raditi sve što mi godi i sve su mi želje ispunjavane, koliko prilike za odricanje! Odricanje nije baš popularna riječ i svi je izbjegavamo. No, ona je veoma korisna. Obuzdavamo li osjetila, manje ćemo griješiti, obuzdavamo li znatiželju, postat ćemo kreposniji, uskratimo li si koju ugodu, lakše ćemo podnositi poteškoće i biti čvršći. Tko s Isusom zna reći: ''Odlazi sotono'' i k njemu će ''doći anđeli'' radosti i ohrabrenja.