"Blaženi čista srca"

Đurđica Vitković

Recitator: – Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

C: – Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

A i B: – Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

Recitator: – Takav je bio on - dijete Božje dobrote!

C: – Čedo Svevišnje milosti!

Svi: – Apostol hrvatske mladeži, blaženi Ivan Merz!

D: – On se poput orla dizao Suncu vječne ljepote.

E: – Ustrajnom borbom i samoprijegorom svladao je u sebi svijet.

A: – Da živi u svijetu za Krista i duše.

B: – On, vitez euharistijskog Boga.

Svi: – On blaženi Ivan Merz.

 s t a n k a

 Recitator: – I Merz moli...

C: – Bože daj mi milost da postanem gospodar svoga tijela.

D:  – Čovjek je ovdje samo putnik, njegovo pravo određenje nije ovdje na zemlji, on je određen za nešto više.

Svi: – Čovjek je određen za nešto više.

Recitator: – Život je žrtva.

A: – On je silna borba koja traži pregaranja, ako hoćemo nešto postići.

B: – Treba krvave borbe da se ne potone u običnom svijetu.

Recitator: – Smisao života jest Mysterium crucis.

Svi: – Tajna križa - mysterium crucis.

 s t a n k a

Recitator: – Ivan rješava tajnu života i pronalazi njegovu pravu svrhu.

A: – Moliti se i sjedinjavati se s Bogom, djelo je čitava života!

C: – Boga nikada zaboraviti. Uvijek težiti za ujedinjenjem s njime.

Recitator: – U tom svjetlu Ivan pronalazi smisao i svoga života. Tako piše svojoj majci kao student iz Pariza:

B: – Katolička vjera je moje životno zvanje i to mora biti svakome čovjeku bez iznimke.

 s t a n k a

 Recitator: – On hoće uroniti u viši svijet, približiti se Bogu i diviti se vječno,

A: – Vječno se diviti Euharistiji, njezinu sjaju, veličini, neizmjernoj ljubavi.

C: – Vruća me želja vuče Onome koji je tako dobar, pravedan i mio.

Recitator: – I zato njegova duša gladuje Gospodina.

E: – Htio bih blagovati Gospodina koji me voli više nego itko i koji mi je draži od svega na svijetu.

Svi: – Gospodin mi je draži od svega na svijetu.

 s t a n k a

 D: – Kad je spoznao istinitost katoličke vjere, cijeli život mu se kreće oko Krista Gospodina.

E: – I sav njegov rad usmjeren je prema Bogu, za Boga i s Bogom.

Svi: – Tamo je gore ono pravo carstvo!

A: –  Iz uskog sjedinjenja i žarkog prijateljstva s Kristom njegovo je srce puno najčišće ljubavi prema svemu što je stvorila ruka Svevišnjega.

B: – On se divi i mrtvoj prirodi.

A: – Jutarnjem nebu, žaru zapadnog rumenila, neizmjernim svjetovima zvjezdanog svemira.

B: – I sjeni hrastova, šumu valova i glazbi cvrčaka.

 s t a n k a

 Recitator: – On ljubi jednako sve ljude: i prijatelje

E: – i neprijatelje svoje.

A: – Želi ih upoznati i gledati njihove čine. Zato i veli:

B: – Budimo puni milosrđa i strpljivosti s našim protivnicima.

C: – Ja volim čovječanstvo, volim male, nepoznate ljude koji na svojim leđima nose sav teret historije.

A: – Valja zaći i u najgnusnije kuće, studirati bijedne ljude i proniknuti u njihove duše.

E: – Pokloniti sve i žarko ljubiti svoga bližnjeg - koliko veselja ima u svemu tome.

B: – Treba upotrijebiti sve naše energije da spasimo što više duša naših bližnjih i da sve te duše stavimo u Isusov naručaj.

Recitator: – Ivan je svjestan da je najvećim katastrofama čovječanstva povod grijeh.

A: – Zato upućuje ljude da sve više vole Krista i da svi naši čini budu kristocentrični.

B: – Srž svakog apostolata mora biti borba protiv grijeha.

Svi: – Borba protiv grijeha zadaća je svakog kršćanina.

 s t a n k a

 Recitator: – Ivan ljubi nadasve Crkvu i papu.

E: – Kada su ga upitali koji je tomu razlog odgovorio je:

D: – Jer u Crkvi vidim jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim njegovim savršenstvima, a u Sv. Ocu Papi pod prilikama čovjeka vidim Boga svoga i Gospoda svoga.

A: – Euharistija i Papa trebaju biti korijen, vrelo i počelo.

Svi: – Euharistiju i Papu valja dati našem narodu.

A: – Jer Crkva je vrhunac i centar kulture i cijelog čovječanstva.

C: – Mi smo udovi mističnog tijela Kristova i poznajemo samo jedan jedini gravitacioni centar i samo jedan jedini život!

A: – I taj život pravi i istiniti nalazi se samo u krilu jedne svete katoličke i apostolske Crkve.

 s t a n k a

 Recitator: – Tako je Ivan polako dozrijevao za nebo.

Svi: – U meni je plamen za beskrajnim visinama, žar za nepomućenim grljenjem Sina i Oca i Duha.

D: – Kada je dovršio svoju zadaću na zemlji

E: – Na svojoj samrtnoj postelji svjesno prikazuje Bogu svoj život kao žrtvu za hrvatsku mladež.

B: – On čija je nutrina žudila za hostijom da se s njome sjedini.

A: – Čija je duša čeznula da se napoji na nepresahljivom vrelu ljubavi.

B: – On koji je sav uronio u srce vječne ljepote

Svi: – On, blaženi Ivan Merz.

 s t a n k a

Recitator: – I zato nas ne čudi da su ovakvom čovjeku nakon njegova odlaska sa zemlje u Vječni život pridavani ovakvi nazivi:

C: – Prvoborac katoličke Akcije u Hrvatskoj

E: – Obnavljač papinske misli i ljubavi

D: – Apostol sinovske odanosti našim pastirima u Kristu

F: – Pionir liturgijske obnove

A: – Užigač euharistijskog plama u hrvatskoj mladeži

B: – Svjetlo na gori

A: – Božji čovjek

B: – Apostol hrvatske mladeži

C: – Čovjek milosti

E: – Uzor modernog katolika

F: – Heroj ljubavi

D: – Div duha

E: – Put naših dana

C: – Naš vječni Merz

Recitator: – To je bio on - naš sada već blaženi Ivan Merz.

           Jer kako je zapisao u testamentu:

C: – Život mi je bio Krist, a smrt dobitak

A: – Očekujem milosrđe Gospodinovo i potpuno, nepodijeljeno vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova.

Svi: – Očekujem milosrđe Gospodinovo i potpuno, nepodijeljeno vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova.

B: – Moja je duša postigla cilj za koji je stvorena.