NEBESKI GOSTI

Krasnoslovna božićna pripovijest
(Ante Branko Periša)

Prvi Proslov: Draga djeco, mlađa i starija, drage mame, tate, djedovi, bake, dragi naši učitelji, nastavnici i odgojitelji, dragi znani i neznani, ojađeni, potišteni, osamljeni...

Drugi Proslov: Ispripovjedit ćemo vam neobične događaje koji su se dogodili u našoj blizini, pored nas, u susjedstvu, uz našu kuću...

Prvi Proslov: Anđeli nebeski pjevahu pjesmu hvale:

Drugi Proslov: Slava Bogu na visini...

Prvi Proslov: Dragi Bog zaustavi pjesmu i pozove anđele: Zapjevajte novu pjesmu.

Drugi Proslov: Svim na zemlji mir, veselje...

Prvi Proslov: Navršilo se vrijeme da se spoji nebo sa zemljom, da se pomiri Bog i čovjek. I pošalje Bog tri arkanđela na zemlju da nađu majku Spasitelja ljudi, koja će roditi Isusa.

Drugi Proslov: U goste nam dolazi arkanđeo Mihael sa svojim anđelima da nam ispričaju neobični događaj.

Arkanđeo Mihael: Moje ime znači: Tko je kao Bog! Vojskovođa sam nebeske vojske, pobjednik protiv pobunjenih anđela. Zatrubit ću nebeskim trubama na sudnji dan. Kad se navršilo vrijeme, Bog me pozvao pred nebesko prijestolje i naredio: Mihaele, došlo je vrijeme da se pomiri nebo i zemlja. Idi i pronađi majku koja će roditi Spasitelja ljudi. Ispravih krila i poletjeh u nebesko plavetnilo. Nađoh se u kući Heroda, kralja Galileje. Smatrao sam da kraljica mora roditi Kralja svijeta. Sav se dvor odmah uzbunio. Herodijada, onako lukava, priupita: Koliko će mi Bog podariti bogatstvo ako pristanem biti majka njegova sina.

Prvi Pratilac: Zločesta Herodiado, odgovorismo, ugušit ćeš se u bogatstvu svomu, jer nisi htjela da se iz kraljevske loze rodi Spasitelj svijeta.

Drugi Pratilac: Milost Božja proći će pored tvojih dvora, Isus će se roditi u tvojoj blizini.

Prvi Proslov: Arkanđeo Mihael vratio se tužan pred Božje prijestolje.

Drugi Proslov: U goste nam dolazi arkanđeo Rafael sa svojim anđelima da nam ispričaju neobični događaj.

Arkanđeo Rafael: Moje ime znači: Bog liječi! Glasnik sam Božje dobrote. Kad je odredio da izliječi grešne ljude, Bog me pozvao pred nebesko prijestolje i naredio: Rafaele, došlo je vrijeme da spasimo čovjeka. Idi i pronađi majku koja će roditi Spasitelja ljudi. Ispravih krila i poletjeh kroz nebesko plavetnilo. Nađoh se iznad Betlehema. Usred grada ugledah najljepšu kuću. Pomislih da se Liječnik ljudskih duša mora roditi u bogatoj kući. Vlasnik, gostioničar, obradovao se mom dolasku. Njegova žena, onako lukava, priupita: Koliko će mi Bog platiti ako pristanem biti majka njegova sina.

Prvi Pratilac: Nezasitna Betlehemko, nestat ćeš u bogatstvu svom, jer nisi htjela da se u toploj postelji rodi Spasitelj svijeta.

Drugi Pratilac: Milost Božja proći će pored tvoga gostinjca, Isus će se roditi u tvojoj blizini.

Prvi Proslov: Arkanđeo Rafael vratio se tužan pred Božje prijestolje.

Drugi Proslov: U goste nam dolazi arkanđeo Gabrijel sa svojim anđelima da nam ispričaju neobični događaj.

Arkanđeo Gabriel: Moje ime znači: Junak Božji! Božji sam glasnik. Kad je odredio da navijesti mir ljudima, Bog me pozvao pred nebesko prijestolje i naredio: Gabriele, ustani i pođi na zemlju, te u izabranom narodu pronaći majku koja će roditi Spasitelja ljudi. Ispravih krila i poletjeh kroz nebesko plavetnilo. Pojavih se nad Jeruzalemom, zaobiđoh Betlehem i nađoh se u galilejskom gradu imenom Nazaret. Opazih dvoje staraca, počivaju u popodnevnom odmoru.

Prvi Pratilac: Ušli smo u kuću Joakima i Ane.

Arkanđeo Gabriel: U kući nas dočeka...

Drugi Pratilac: Marija!

Arkanđeo Gabriel: Zdravo Marijo, pozdravih djevojku, milosti puna, Gospodin s tobom.

Prvi pratilac: Na te se riječi Marija smete i upita: Što znači taj pozdrav?

Arkanđeo Gabriel: Ne boj se, Marijo, nebeskih gostiju, jer našla si milost kod Boga. Pristaješ li da rodiš Spasitelja svijeta.

Drugi Pratilac: Kako će to biti, upita Marija, kad se još nisam udala.

Arkanđeo Gabriel: Duh Sveti sići će na te, sila Previšnjega zasjenit će te.

Prvi Patilac: Evo službenice Gospodnje, odgovori Marija, neka mi bude po riječi tvojoj.

Arkanđeo Gabriel: Začet ćeš i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus.

Prvi Proslov: Nato se nebeski gosti uputiše na suprotnu stranu Nazareta.

Arkanđeo Gabriel: Ugledaju kršna čovjeka, u znoju, cijepa drva.

Drugi Pratilac: Josip!

Arkanđeo Gabriel: Zdravo Josipe, pozdravih mladića, Gospodin s tobom.

Prvi Pratilac: Na te se riječi Josip smete i upita: Što znači taj pozdrav?

Arkanđeo Gabriel: Ne boj se, Josipe, nebeskih gostiju, jer našao si milost kod Boga. Pristaješ li da budeš hranitelj Spasitelja svijeta.

Drugi Pratilac: Kako će to biti, upita Josip, kad se još nisam ni oženio.

Arkanđeo Gabriel: Ne boj se, Josipe, kući dovesti svoju zaručnicu Mariju, jer je ono, što je ona začela, od Duha Svetoga. Rodit će sina, i nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih.

Prvi Patilac: A sve se ovo dogodilo da se izvrši što je Gospodin rekao po proroku:

Drugi Pratilac: Evo, Djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu ime Emanuel! - što znači: Bog s nama.

Prvi Proslov: Dragi vjernici, koji svoje čovještvo živite po nauci Isusovoj, čuli se neobične događaje, koji su se dogodili nebeskim gostima.

Drugi Proslov: Sada ćemo prisustvovati radosnom susretu: u goste nam dolazi sveta Obitelj: Josip, Isus i Marija! u pratnji pobožnih pastira.

Josip: Meni se Božić dogodio one noći kada sam se s Marijom uputio u Betlehem na popis stanovništva. Nismo se javili u kraljevske odaje, jer je Herod čuvao prijestolje. U gostinjcu je za nas bilo preskupo. Na konak smo otišli kod pastira koji su nas rado ugostili.

Prvi Pastir: Bijaše radost u našoj obitelji. Ojanjilo nam se prvo janje. Podarili smo ga novorođenom djetetu. Da radost bude u Svetoj Obitelji.

Marija: Te noći dogodio se prvi Božić na zemlji. Veliki Bog rodio se kao malo dijete. Anđeli su pjevali, pastiri se radovali. Bog je postao Bogić, među nama Božić.

Drugi Pastir: Anđeli su nas pozvali da se pridružimo nebeskoj vojsci. Upalili smo svjetiljke i pohrlili do kolijevke rođenja.

Josip: Otvorite vrata svojih srdaca milosti Božjoj. U vašoj obitelji dogodit će se Božić.

Prvi Pastir: Poklonimo se Kralju kraljeva i skrušeno prignimo glave na blagoslov.

Marija: Spasitelj svijeta, Isus, nastanit će se u vašem domu. I postat ćete miljenici Božji.

Drugi pastir: Na stolu okrjepe vjerničke nahranimo se kruhom blagoslovnim. I pružimo ruku pomirnicu i zaslužit ćemo poljubac praštanja.

Zaslov: Draga djeco, mlađa i starija, drage mame, tate, djedovi, bake, dragi naši učitelji, nastavnici i odgojitelji, dragi znani i neznani, ojađeni, potišteni, osamljeni...

Na dobro vam došlo sveto Porođenje Isusovo! Sretan Božić!

 

 

 

U krasoslovnoj božićnoj pripovijesti NEBESKI GOSTI sudjeluju:

            Prvi Proslov

            Drugi Proslov

            Arhanđeo Mihael

                       Prvi Pratilac

                       Drugi Pratilac

            Arhanđeo Rafael

                       Prvi Pratilac

                       Drugi Pratilac

            Arhanđeo Gabriel

                       Prvi Pratilac

                       Drugi Pratilac

            Josip

            Marija

            Prvi Pastir

            Drugi Pastir

            Zaslov