DOLAZI NIKOLA

 

PRVA SLIKA:    MEĐU ANĐELIMA

 

SVI ANĐELI: Mi anđeli smo mali,

                       Bog rado ima nas,

                       U nebu mi smo sretni

      I pjevamo na sav glas.

      Lagana krila nama

                       Darova Božja moć,

                       Dok njegova se slava

                       Svud ori dan i noć.

ANĐEO 1 : Serafine dragi, kaži zboru svom

                  Kakva te je radost ušla u naš dom?

                  Anđela mnoštvo već od rane zore

                  Salijeće sa zvijezda na naše rajske dvore?

ANĐEO 2 : Svuda čuješ radost, svuda vidiš cvijeće,

                   I sve užurbano po raju se kreće.

                   Tu se sprema nešto već od ranog jutra

                   Kao da samom Bogu imendan je sutra!

ANĐEO 3 : Serafine dragi, ti sve dobro znaš

                  Dođi da i nama dobri glasak daš!

SERAFIN : Ne, Bog dragi sutra imendan ne slavi

                  Al slušajte dobro, reć' ću razlog pravi.

                  Nikola se sprema, on putovat želi

                  Da djecu na zemlji malo razveseli.

                  S njime vama, braćo mala

                  Na zemljicu valja poći,

                  Jer ne može Niko stari

                  Sam samcat dolje doći.

                  Vaša pomoć njemu treba

                  Jer ga velik posao vreba

                  Zbor naš neka njega prati

                  Da se sretno u raj vrati.

 

ANĐEO 1 : Istina je, on iz raja

                  Svake zime u taj dan

                  Posjećuje dobru djecu

                  Posjećuje svaki stan.

ANĐEO 2 : Ima sela, gradova

                  Treba puno darova

                  I djece kod kuće svake

                  Koju treba da obuče.

ANĐEO 3: Anđeli čuvari dođoše zarana

                  Već u prvu zoru, prije bijela dana

                  Jer Nikolu svetog, svatko želi sresti

                  I razgovor tihi sa njime povesti.

                  A ljubazan starac sve pažljivo sluša,

                  Ispuniti želju svakome pokuša.

ANĐEO 4 : Cipelar se Krišpin već danima znoji

                  Cipele po modi najnovijoj kroji.

                  Ima on već toga na tisuće pari,

                  Narudžbu je dao sam Nikola stari.

                  Krojač, sveti Gerard već se dugo muči,

                  Da bi Niko djecu mogao obući.

                  Dok sve živo nebom i pjeva i skače

                  Svete žene peku torte i kolače.

ANĐEO 5 : To će biti radost, vika i veselje

                  Kad se dobroj djeci ispune sve želje.

ANĐEO 2 : Tiho! – sveti Petar dolazi ovamo.

                  Koje li to brige njega more samo?

ANĐEO 1 : Valjda mu na vrata kuca koja duša

                  I u nebo ići jadnica sad kuša!

PETAR : Što se ovdje zbiva prijatelji mali?

              Tko li se to smije, na moj račun šali?

              Dok se stari Petar muči

              Da vidi tko želi ući!

ANĐEO 3: Čuli smo Petre da će ove noći

                  Nikola sveti do zemlje poći.

 

ANĐEO 4 : Možemo li i mi poletjeti s njime?

                  Valjda ćeš se Petre složiti sa time!

ANĐEO 5: Dozvoli i nama da pratimo Niku

                 I tako se uvijek ti žališ na viku!

SVI ( viči istovremeno ):

               Molimo te, molimo, dozvoli nam!

PETAR: Molim, molim smirite se malo

             Nije mi do buke i do vike stalo.

SVI : Zato Petre sredi brzo ovu stvar

         Da sa Nikom svatko nosi jedan dar:

PETAR : Onda se priklanjam uz vašu želju.

              Pratite Nikolu svi u veselju.

              Pratite Niku, pratite samo

              Pa kud će svetac i vi ćete tamo.

SVI : Hvala sveti Petre, po sto puta hvala

         Voli te puno naša družba mala.

 

         Nikole svetog, časna smo straža

         Viteza malih veseo zbor!

         Ima u nama sunaca i žara

         Voli nas zemlja i nebeski dvor.

ANĐEO 1: Nikola sveti, dok na zemlji bješe

                 Bio je Bogu jako, jako drag.

                 Nosilac vlasti, biskupske časti

                 Prije nego neba preskoči prag.

ANĐEO 2 : Nikolu svetog mi pratimo svuda,

                  Pjesma ga prati našega zbora

                  Bez njega nećemo ići nikuda

                 Jer puno se posla obaviti mora.

 

 

 

 

 

 

PETAR: Još ove noći Nikola sveti

             Sa zborom anđela sa neba leti.

             Zato brzo, djeco mila

             Velika je sada sila.

             Svako bundu neka obuče

             Prije nego će on kuće.

             Daleki su puti do zemaljskog grada

             Požurite maleni, požurite sada.

SVI: Od poljana rajskih do sela zemaljskih

         Sad anđela spušta se roj

         Lepršaju kose, dok krila nas nose

         Na zemlju kroz oblaka sloj.

         Dok zvjezdice sjajne, melodije bajne

         Ispunjaju svemiri i zrak,

         Mi darove svoje sad nosimo dolje

         Na zemlju gdje vlada još mrak.

         Čuj, družbice male, tu prestaje šala,

         Na krila, na veseli let.

         Jer nositi treba darove s neba

         I sreću i ljubav na svijet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGA SLIKA : NEBESKI MAJSTORI

 

KRIŠPIN : Krišpin sam postolar, pred vama sjedim,

                 Ja vrijedno radim i poslove redim.

                 Nije bilo lako pravim putem ići

                 Nije bilo lako amo gore stići.

                 Al evo  me ovdje, šivam, vučem dretu

                 I veselo pjevam ovu pjesmu svetu.

                 A ponekad do Krišpina svog

                 Prošeta i sam dragi Bog.

                 Pa mi kaže: Čuj Krišpine moj dobri sine

                 Dragi ti si meni duša,

                 Svatko te u nebu sluša.

                 Pstolarski ti si as

                 Zviždiš, pjevaš u sav glas.

                 Vidi ove moje šlape

                 Rupe dvije iz njih zjape.

                 Pokrpaj to koncem zlatnim

                 Za sat koji dok navratim

                 Donio sam ti duhana da ti bude za dri dana.

                 Najteži je posao moj

                 Anđela kada dođe roj,

                 Pa se oko mene gura,

                 Cipele mi svoje tura.

                 Toliko me oni cijene

                 Da svi vrište oko mene!

ANĐEO 1 i 2 : Daj popravi, skrpaj samo

                       I poštepaj amo-tamo!

 

 

 

 

 

 

 

KRIŠPIN: Ja pokrpim, a što mogu

                 Zar će hodat bosih nogu.

                 Ali oni i ne paze

                 Pa po mlaki opet gaze.

                 Ali ipak sam veseo što je Bog me uzeo.

                 Jer, zemlja je puna jada

                 I postolar često strada.

                 Tvornice svom parom rade

                 I za stare i za mlade,

                 Postolaru posla nema,

                 Za stolićem on samo drijema!

                 No, sada sveti Nikola, nosi pun koš darova.

                 Na njegove zahtjeve radim djeci cipelice,

                Šlape, čizme, gojzerice

                 Kopačke i šprinterice.

GERARD: Krišpine, svako dobro neka ti dade Bog

                Kao si kolega kraj posla tolikog?

KRIŠPIN: Dobro sam se naradio, a ti si se vidim pomladio!

GERARD: Imam ti ja posla, da ne mogu stići

                Pa se moram zato ranom zorom dići.

                Nikola vele: kroji, šivaj, slaži

                Gotova odjela za djecu pokaži.

                Vidiš da se dole ljuta zima sprema

                A puno je djece što odijelo nema.

KRIŠPIN: Reci mi Gerarde, prijatelju moj

                 Kud Nikola kani sad po zimi toj?

GERARD: Daleko, daleko gdje grad Rijeka spava

                Poletjet će Niko sve do mora plava:

KRIŠPIN: Nije baš najbolje taj grad poznat meni?
GERARD: Gledaj tamo dolje, malo se okreni!

KRIŠPIN: Zar je ono Rijeka, kao tvrđava neka

                Što kraj mora na brodove čeka?
GERARD: Ta svjetla i buka – to je riječka luka

                A kula što spava – Trsatska je tvrđava.

KRIŠPIN: Idem dolje s Nikom pomoć da mu pružim!

GERARD: Brzo letim i ja, Niku da poslužim!

KRIŠPIN: Moj Gerarde, bit će krasno

                 Samo brzo, da ne bude kasno!

GERARD: Deve već su osedlane

                Čekaju nas karavane!

 

 

TREĆA SLIKA : PONESIMO SREĆU I  MIR

 

SVI ANĐELI: Mi anđeli smo mali

                       Bog rado ima nas

                       U nebu mi smo sretni

                       I pjevamo u glas.

                       Lagana krila nama

                       Darova Božja moć

                       Dok njegova se slava

                       Svud ori dan i noć.

 

                       Tajanstvenim kad čarom

                       Zabliješti zvijezda sjaja,

                       Raspršimo se nebom

                       Ta svuda naš je raj.

GERARD: Bilo je dosta pjesme i plesa

                Trebamo krenuti sa nebesa.

SVI ANĐELI: Evo nas, evo, spremni smo svi

                      Svemirom dolje da letimo mi.

KRIŠPIN: Radili smo puno dana

                 Pa idemo i mi s vama.

ANĐEO 1 : Darova evo pune vreće

                  Nikola sam ih nosit neće.

 

 

 

 

 

SERAFIN: Pomoć nam treba i jake ruke!

                 Krišpin i Gerard bez svake će muke

                  Teret prebacivat dolje na zemlju.

                  Meni se čini da je tako najbolje!

                  Krišpine, Gerarde, pomozite nama

                  Prijateljstvom čvrstim vratit ćemo vama.

 

SVI ANĐELI: Gerarrde, Krišpine, pomozite nama

                      Ljubavlju nježnom vratit ćemo vama!

GERARD: Do Rijeke doći, za nas je sreće

               Makar na leđima bila i vreća.

KRIŠPIN: Skok samo još onda na srebrne zvijezde

                 I neka one s nama put zemlje odjezde.

SVI ANĐELI: Neka pjesmu našu čuje duša svaka

                       Da nestane tuge, da nestane mraka!

PETAR : Hajde sad na noge vi družino hitra.

              Hej, Gerarde, gdje je Nikolina mitra?

GERARD : Samo jedan ubod i evo vam mirte.

Petar: Neka cijelom svijetu prava sreća sine!

           Djeci neka zemaljskoj ispuni se san

           Neka to najljepši za njih bude dan

 

SVI: Mi darove zemlji nosimo sa neba,

         Pokažimo ljudima radosti vir

         Da nestanu jadi iz gradova i sela

         I čitavim svijetom zavlada mir.

 

         Ponesimo sreću na zemljine nizine

         Neka zavlada ljubav i radosti slast

         Da ugleda čovjek nebeske visine

         Gdje pjevat će Bogu i slavu i čast.