Ujutro me mama budi
Ajde djete drago, puno se ne čudi
Isus samo na te čeka
A postelja će i poslije biti topla i meka
Sada Isus tebe zove
Da kreneš s njim u pobjede nove

Evo i mene na misi ovoj
Svaki put prisustvujem riječi novoj
Svečenik s oltara sve nas djecu pita
Da slučajno netko od dragog nam Isusa ne odskita

Kaže na vjeronauku časna naša
Godina vjere je ovo i za mene prvaša
Treba sklopit ruke i molit
I onda se čuvat grijeha i ne obolit

Jer grijeh poput bolesti vreba
I samo je jedan lijek koji nam uvijek treba
Isus je za nas doktor pravi
I naš ga grijeh previše gnjavi

Zato skrušeno ću pred njega stati
I sve svoje grijehe priznati
Vjera mene k njemu vodi
I ljudskoj najvećoj slobodi

Evo Isuse i mene mala
Samo sam ti ovo reči znala
Kada budem veća i puna znanja
Od mene će učiti i moja sestra manja
Da tebe uvijek slijedit treba
Jer nas ti vodiš put samoga neba