Božićna obzorja


Na vidnom mjestu pripremiti štalicu. Na slamici je Dijete, Isus. Majka Marija približi se stajici, s mnogo majčinske miline pogleda Dijete i počne pjevati pjesmu „ Djetešce ti moje drago“ ( 1. kiticu od R.T. iz pjesmarice  „Pjevajte Gospodinu pjesmu novu“ , str. 794.,  br. 809. Preostali tekst pjesme autorice krasnoslova i pjeva po istoj melodiji.)

MARIJA: (pjeva)

Djetešce, ti moje drago, usni slatkim snom,
prosti moje milo blago, štalica ti slatki dom.

(Zamišljena, gleda Dijete i govori ):


Jasle su tvoja kolijevka! (kratka stanka)
Na početku života, svijet te prezire.
Pred Majčine korake tugu prostire.
(kratka stanka)
Svijet, koji ljubavlju dotičeš.

(malo dulja stanka. Potom nastavlja pjevati istu melodiju) :
Teško mi je, kao Majci, tebe gledati,
Kako ležiš na toj slami,hladnoj, studenoj!

PRVO DIJETE (govori)

Marijo! Majko!
Ne plači!
Ova sveta noć razbila vrijeme.
Nova nas obzorja zovu.
Dijete iz jaslica pokazuje put beskraja.
Oživljuje zemlju!
Božićna svjetlost pokreće bol, nevjeru, nemir, grijeh…
I neka u svakom srcu rasplamsa maslinove grane,
Da bi se doline ljudskih čežnja ispunile mirom i ljubavlju!


SV. JOSIP (dolazi, gleda Dijete i pjeva istu melodiju) :
Ovo Dijete, Majko mila,
Nebo šalje k nam .
Nebo će se, siguran sam,
Pobrinut za nj!


MARIJA (pjeva)

O, Josipe; ti pogledaj
Milog sinka mog,
Kako plače, kako drhti
Na slamici toj!

(kad sv. Josip započne pjevati sljedeću kiticu,
pojavi se skupina anđela odjevena u bijele haljine.
Svi pokleknu na jedno koljeno, klanjajući se
Malom Isusu. Ostaju u klečećem položaju, sve dok
Drugo dijete-krasnoslovnik ne dovrši svoj tekst)


SV. JOSIP (pjeva)
 
Anđeoske brojne čete njemu pjevaju.
Pobožno se, Sinku tvome, one klanjaju.


DRUGO DIJETE (govori)

Isuse, Bože naš!
Dohitio si čovjeku, u nejakosti
Djeteta. Svojim božanstvom slušaš
Uzburkanost vapaja.
Iz svoga života uzdižemo dušu i
Gledamo kako u štalici svjetovi
Stoje. Trenutci šušte.
Anđeli bijeli s maslinovim grančicama
Pjevaju.

(anđeli se uspravljaju, staju oko Gospe
I pjevaju u rukama držeći maslinove grančice.)

ANĐELI (pjevaju)

Nemoj plakat, nemoj cvilit, Majko draga, ti!
Anđeli su s neba došli (približe se Isusu),
Kralju pjevati!


TREĆE DIJETE (govori)

U božićnoj noći susrećem Sunce pred kojim
Betlehemskog gorja, začuđeno, čela podižu.
Tišina žamor prosipa.
Mlado Sunce nova jutra ožaruje.
Srca uzdiže prema svjetlosti
Koja razbuktava mir na zemlji.

ZAVRŠNA PJESMA

Čuje se tiha glazba pjesme „Svim na zemlji“... (Pjesmarica, str. 387., br. 401)
Anđeli pjevaju i ritmički se pokreću po donjim uputama, a Marija i Josip stoje pokraj malog Isusa.


Svim na zemlji, mir, veselje,

(na riječ veselje – rukama ispred sebe triput pljesnuti)

Budi polag Božje volje! 

(desnom pa potom lijevom učiniti polukrug)

To sad nebo navješćuje 

(desnu ruku podignuti prema gore)

I glas s neba potvrđuje.  

(lijevu ruku podignuti pa obje zajedno spuštati)

Dobre volje svaka duša 

(staviti ruku u ruku, kao da nosimo uljanicu)

Grijeha neka već ne kuša,  

(ispred sebe  mahati rukama, na suprotne strane)

Nego hvali, diči Boga,  

(ruke veselo podignuti prema nebu, a potom ih spustiti i nakloniti se)

Što je poslo Sinka svoga.  

(ruke sklopiti, pogled usmjeriti prema nebu)