BOŽIĆNE RECITACIJE ZA MALU DJECU

 

 

BOŽIĆ                                                                                 
Došli ljudi pa vele:                                                    
U jaslicama pokraj sela                                             
Rodio se naš Spasitelj.
Blago nama kad imamo Spasitelja,                                      
Blago svijetu kad ima prijatelja,
Blago djeci kad imaju dobročinitelja.                                  


U BETLEHEMSKOJ ŠTALICI                             
U štalici Betlehemskoj                                             
Rodio se Isus mali.                                                               
Pastiri su pjevali,                                                      
Silna je radost nastala.                                                          
Na nebu zvijezda je                                      
Repatica zasjala.                               
Marija, Majka Isusova,                                                         
Kraj svoga djeteta stoji,                                            
A ljudi se klanjaju
I radost navješćuju.                                                              

 

BETLEHEMSKI PASTIRI

Uz kolijevku malenu
Moli zbor pastira.
Slatka rajska muzika
nad kolijevkom svira.
Pastiri su donijeli
svoje male dare:
svoja mala srdašca
I povoje stare.

To je milo Isusu,
on ljubi sirote,
Jer su srca njihova
tkana od dobrote.

 

TIHA NOĆ

Na nebu mjesec
Sja kao zlato
a oko njega
Zvjezdica jato.

anđeli s neba
šaptati stali:
>Isus se mali
Rodi u štali.<

 

PONOĆKA U MOJEM SELU                                           

Oživje selo skriveno tamom.                                                
Posvuda svjetla u kućama gore.                                           
Ulicom mala dječica s mamom,                                           
Hodeći žurno, radosno zbore.                                                          

K crkvi se mnoštvo vjernika sliva                                        
Srca im radost velika grije                                                    
A veo noći blaženstvo skriva                                               
Na njihovim što licima sija.                                                  

Prijeđoše preko crkvenog praga,                                          
I dokle vani tihi žamor minu,
Pjesma u crkvi začu se blaga                                                
Novorođenom Božjem Sinu.                                                


BOŽIĆ JE DOŠAO                                                            

Božić je došao,                                                                     
Kucnuo je i taj čas,                                                               
Kad rodio se Isus                                                                 
I donio nam spas.                                                                 
Okićena jelka
Sjaji se od svijećica,                                                             
Jer okitila su je                                                                     
S radošću dječica.                                                                
Došao je Božić,                                                                    
Darova ima puno,
Uz sve to daruje se sreća,                                                     
Od one prijašnje veća.
Božićni dani,                                                                        
Dani prijateljstva i sreće.                                                      
I čvrsto se nadam
Da nikad prestat neće!                                                                     


BETLEHEMSKA NOĆ

U studenoj noći                                                                    
Rodi se u štali
Isus Bog naš mali.                                                                
Njegova majka Marija                                                                      
U krpe ga povila,
U štali na slamu                                                        
Tvrdu položila
I lijepe mu pjesme                                                                
Tihano pjevala.     

                                                                

NAJLJEPŠI DARAK

Ujutro kad sunce se budi
sa svih strana hrle ljudi
prema trošnoj štalici
Kristovoj Majčici.

Majka Sina porodila
i u jasle položila
ruke, lice, sve joj blista
Jer porodi Sina, Krista.

Krist Kralj neba se porodio
I sve ljude okupio
okupio narod cijeli
Sve milosti njemu dijeli.

Pastiri k njemu dođoše
Skromne mu dare dadoše
K njem dođoše mudraci sveti
Da blaženo mogu umrijeti.