Božićni ukras

 

OKIĆENI BOR: Pogledaj boriću ukrase moje.
                            Zar nisu krasni? Zar mi lijepo ne stoje?
NEOKIĆENI BOR: Krasni su, krasni.
                                 Ja bih sve dao kada bih poput tebe sjao.
OKIĆENI BOR: Budeš li imao bar malo sreće,
                            Možda i tebe okite jedno Badnje veče.
PTICA /dolazi do okićenog bora/: Tako sam umorna, daleko sam bila.
                                                        Mogu li na tebi odmoriti krila?
OKIĆENI BOR: Jako sam osjetljiv i ukrasa pun,
                            Potraži radije neki žbun.
PTICA /dolazi do neokićenog bora/: Mogu li sjesti na jednu od tvojih grana?
NEOKIĆENI BOR: Možeš, možeš.
                                 Bit ćeš mi jedini ukras ovih božićnih dana.
PTICA: Varaš  se, boriću, varaš se u svemu.
              Tvoj ukras je veliko srce i dobrota u njemu.