JASLICE U SRCU

Ovaj igrokaz obrađen je prema prvoj verziji koju je 2012. napisao Zvonko Klemenčić
. Sada je igrokaz pripremljen kao mjuzikl.
Tekst obradio: Zvonko Klemenčić
- MitoGlazba: Anđelko Igrec
Lektura: Aleksandra Lukvečki
U Varaždinu, listopad 2014.
Poruka ovog igrokaza je da se najljepši i najpotpuniji događaj Božića može živjeti ako se Isus rodi u srcu čovjeka. Danas ima puno vanjskih znakova Božića koji ga simboliziraju ali ništa od toga nije potpuni doživljaj. Potpuno Božić. radost čovjek će doživjeti tako da u srcu pripremi prostor za jaslice u koje će ući božansko djete. Ovaj igrokaz može se izvoditi i na malom scenskom prostoru (možda najbolje ispred oltara). Uloge za ovaj igrokaz mogu biti djeca nižih razreda
osnovne škole, sa izuzetkom Marije i Josipa koji bi mogli biti učenici viših razreda.
Gluma za ovaj igrokaz nije zahtjevna, ali je zato jako važan tekst koji glumci izgovaraju. Pošto se događa da se na ovakvim priredbama neka djeca prvi put pojavljuju kao glumci bilo bi poželjno da se učini što više proba. Neke probe mogu biti izvedene i pred roditeljima glumaca. To pomaže djeci da se oslobode treme. Režiser i pomoćnici trebali bi o tome povesti računa. Svim organizatorima, režiseru, a posebno izvođačima neka priprema i izvođenje ovog igrokaza donese radost. Dijetešce Isus neka uđe i u njihova srca i neka ih sve blagoslovi.
Autor teksta : Zvonko Klemenčić
JASLICE U SRCU
ULOGE,KOSIMI I REKVIZITI:
Anđeo- kostimiran kao anđeo
Betlehem- natpis na kojem piše „Betlehem“ pričvršćen na štapu
Zvijezda- zvijezda na štapiću ili na glavi sa nekim nosačem na kojeg se može učVrstiti
Pastir- obučen kao pastir, ima frulicu, torbicu i pastirski štap
&
1Vol i magarac- imaju odjeću u skladu uloge ili natpise uloga na štapu
Jaslice- na nekom štapu veliko srce i u srcu nacrtane jaslice ili dijete Isus
Josip i Marija – kostimirani kao Arape
Dječji zbor
Lutka dijete Isus
Veliko srce sa otvorom u sredini – otvor mora biti toliko velik da se u njega može položiti dijete Isus
Neko svijetlo koje se pali na dogovoreni znak
Natpisi koji se vade iz srca – trebali bi biti napisani velikim slovima tako da ih i
publika može pročitati, to isto vrijedi i za napise koji se stavljaju u srce.
Bilo bi dobro da napisi koji se vade iz srca budu napisani crnim slovima, a napisi
koji se stavljaju u srce crvenim slovima.
Sve uloge kada uđu na scenu na sceni ostaju do kraja igrokaza no ipak ostavljam
mogućnost svakom režiseru da sam odredi scenu i scenski prikaz.

JASLICE U SRCU

Uvodni song pjeva zbor :

BLAGO I NAMA ŠtO POVJEROVA
SVOG ANĐELA GOSPOD ŠALJE
DA MARIJI ODNESE GLAS
PUNINA JE VREMENA STIGLA
SVEM SVIJETU TI DONIJET ĆEŠ SPAS

REF : ZA ODLUKU MARIJO HVALA
TVOJ JE SIN BRAT NAMA SVIMA
RADOSNA SRCA DOČEKAJMO GA
ZA SVE NAS ON LJUBAVI IMA

NAŠLA SI MILOST KOD BOGA
TI SI ZA SVIJET NOVA EVA
DA RODIT ĆEŠ BOŽJEGA SINA
BLAGO TEB ŠTO POVJEROVA

I MARIJA TAD OSJETI
RADOST U DUŠI SVOJOJ
I PUNA SRCA UZVRATI
NEK BUDE PO RIJEČI TVOJOJ

Za vrijeme uvodnog songa „Blago nama što povjerova“ na sceni su samo anđeo i Marija. Rade i glume pokrete koji se navode u tekstu pjesme. Ovaj song može otpjevati dječji zbor i ostali učenici nižih razreda osnovne škole. Kad song završi Marija odlazi sa scene, a Ađeo se okrene prema publici i svečano, ali sa molbom, počne govoriti svoj tekst :
ANĐEO:
Izlazi na scenu i prije nego li počne govoriti raširi ruke prema nebu okrenut publici.

SADA JE DOŠLO VRIJEME
JOSIP VEĆ MARIJU VODI
AL' TREBA PRONAĆI MJESTO
GDJE DA SE ISUS RODI

NA MNOGA KUCAJU VRATA,
HODAJU VEĆDANAK CIJELI
AL' PRIMITI DJETEŠCE ISUSA
KAO DA NITKO NE ŽELI

ZATO VAS POZIVAM BRAĆO
U OVE DANE SVETE
DA VI PRIPREMITE MJESTO
ZA MALO BOŽANSKO DIJETE

BETLEHEM:
Podigne i pokaže natpis „Betlehem“.

DA BI SE SPASITELJ RODIO
BETLEHEM NJEMU TREBA
TAKO SU I PROROCI NAJAVILI
TU SILAZI DIJETE S NEBA

KADA SE DJETEŠCE RODI
BETLEHEM BIT ĆE PUN SLAVE
ČUT ĆE SE PJESMA ANĐELA
KAD S NEBESKIH VISINA SE JAVE

SVI ĆE U BETLEHEM DO
ĆITO ĆE BIT' KRALJEVSTVO MOJE
TU ĆE SVI ISUSA NAĆI
I PREDAT MU DAROVE SVOJE

ANĐEO:

SLAŽEM SE S TOBOM BRATE
BETLEHEM ISUSU TREBA
AL MNOGI U TOM GRADU NISU
PRIHVATILI DIJETEŠCE S NEBA

ZVIJEZDA:

DA BI SE NAŠAO PUT
DO MJESTA GDJE ISUS SE RODI
ZVIJEZDU SLIJEDITI TREBA
KOJA DO DJETEŠCA VODI

JA SAM TA NEBESKA ZVIJEZDA
SVI LJUDI NEK' MENE PRATE
SVIMA ĆU POKAZAT' MJESTO
KAMO DA K ISUSU SVRATE

SVIJET ŽELIM VODITI STALNO
DA VIŠE U TMINI NE LUTA
I TKO ISUSA JEDNOM SRETNE
NEK NE SKREĆE S NJEGOVOG PUTA

ANĐEO:

DOBRO TI MISLIŠZVIJEZDO
LJUDE VODITI TREBA
ALI TO NIJE RJEŠENJE
ZA MALO DJETEŠCE S NEBA

PASTIR:

JA SAM PASTIR SKROMNI
I ČUVAM SVOJA STADA
A MALU ŠTALICU IMAM
TU POKRAJ BETLEMA GRADA

MOJU JE ŠTALICU SKROMNU
ZA SEBE IZABRAO BOG
DA MARIJA DJEVA ČISTA
TU PORODI SINA SVOg

A POŠTO JE ŠTALICA MOJA
KAD SIN BOŽJI U NJU SVRATI
JA ĆU TAD BITI PRVI
KOJ' ĆE MU SVOJ POKLON DATI

ANĐEO:

DOBRO JE ŠTO NUDIŠ ŠTALICU
MARIJI I NJEZINOM SINU
AL' ŠTALICA JE MALO HLADNA
A ISUS TREBA I TOPLINU

JASLICE:
Govori umiljatom glasom.
NEKA MI SE DOPUSTI
DA I JA NEŠTO VELIM
U SVOJEM SRCU JASLICE
ISUSU PRIPREMITI ŽELIM

NEK MALO BOŽANSKO DIJETE
U SVAKOME SRCU BUDE
I SVIJETOM PRONOSI MIR
BAŠ U SVE ZEMLJE I LJUDE

SVIMA DONOSITI RADOST
SVIM LJUDIMA I SVOJ BRAĆI
TO MOGU UČINIT' TEK TADA
KAD ISUS IZ MENE ZRAČi

ZATO VAS POZIVAM BRAĆO
JER TO I ISUS ŽELI
RODIT SE U SRCU ČOVJEKA
TO ISUSA NAJVIŠE VESELI

ANĐEO:
OVO JE PORUKA PRAVA
TU PORUKU I NEBO JAVLJA
ROĐENJE DJETEŠCA ISUSA
U SRCE ČOVJEKA STAVLJA
NEKA VAM NAJVAŽNIJE BUDE
I TAKVA VAS ŽELJA VODI
DA VAM SE DJETEŠCE ISUS
BAŠU SRCU RODI

BETLEHEM:

ZATO PRIPREMITE SRCA
NEK' BUDU VAM TOPLA I ČISTA
NEK LJUBAV TOG MALENOG BOGA
U SVAKOME SRCU ZABLISTA

ZVIJEZDA:

U SEBI GA NOSITE STALNO
I NEKA SVI LJUDI PRIMJETE
DA JE U VAŠEM SRCU TO
MALO BOŽANSKO DIJETE

PASTIR:

NEKA TA LJUBAV BOŽJA
U VAŠIM SRCIMA TRAJE
JER UVIJEK DVOSTRUKO PRIMA
ONAJ TKO DRUGOME DAJE

VOL I MAGARAC

NA KRAJU VAM ŽELIMO REĆI
A TO JE BOŽIĆNI SAN
NEKA VAM BOŽIĆ
NE TRAJE
BAŠ SAMO JEDAN DAN

ANĐEO:

AKO SMO SVJESNI TOGA
DA ISUS U NAMA ŽIVI
DANI PROVEDENI SA NJIM
NE MOGU BIT' TMURNI I SIVI

I ZATO BRAĆO
SVI U BOŽIĆNE DANE SVETE
U SRCU PRIPREMIMO JASLICE
ZA MALO BOŽANSKO DIJETE

ZAVRŠNI SONG :

JASLICE U SRCU

SRCE PRIPREMITI TREBA
DA DJETEŠĆE MOŽE DoĆI
UGRIJAT SVOM LJUBAVI ČOVJEKA
U PREKRASNOJ BOŽIĆNOJ NOĆI

REF: JASLICE NEK BUDU U SRCU MOM
SPREMNE ZA DOLAZAK TVOJ
A TI MI DONESI RADOST I MIR
JER TI SI BOG SPASITELJ MOJ

NEKA NAM ISUSA GRIJU
ČISTOĆA LJUBAV TOPLINA
NEKA SVIJET U MIRU DOČEKA
DOLAZAK BOŽANSKOG SINA

DONESI GA MARIJO K NAM
NEK UĐE U SRCE SVAKO
U NAMA NEK OSTANE ZAUVIJEK
JER BAŠ GA SVI VOLIMO JAKO

-Za vrijeme prve kitice i refrena glumci skidaju platno ili papir sa kojim je bilo
prekriveno veliko srce. Iz srca vade natpise sa crnim slovima i te natpise pokazuju
publici. Natpisi mogu biti: TV, mobitel, psovka, bogatstvo, Facebook....
Prepuštamo režiseru da sam doda ostale natpise.
-Za vrijeme druge kitice i refrena, anđeo glumcima daje natpise koje unose u srce. Natpisi neka budu napisani crvenim slovima.
Sve natpise glumci okreću prema publici.
Natpisi mogu biti: ljubav, obitelj, čistoća, toplina....
Prepuštamo režiseru da sam doda ostale natpise.
-Za vrijeme treće kitice, Marija i Josip unose u srce djetešce Isusa. Bilo bi efekno
da se u dno srca, a da se ne vidi, postavi svijetlo koje bi se upalilo kad Marija, Josip
i sve uloge kleknu ispred srca. Kad se upali svijetlo u srcu, ili na neki drugi znak,
svi se podignu i okrenu prema publici. Pri samom kraju pjesme, polako podignu
ruke i pogled u visinu. Trebaju se postaviti tako da ne zaklone srce.
Čim pjesma završi, svi kliknu :
ČESTIT VAM BOŽIĆ!