I uskrsnu Isus

Dio teksta uzet je iz tekstova: A. G. Matoša, I. Andrića, M. Gorkog, S. Glavaševića, A. Svirač, Sv. Augustina, B. Pascala, D. Bonhoeffera i M. Kazantzakisa.

Za učenike od 6. do 8. razreda

LICA: Isus, Gospa, Marija Magdalena, Ivan Apostol, 2 Pilatova vojnika, 2 anđela, 4 djece.

(Dva Pilatova vojnika vode Isusa. Tuku ga, smiju mu se, guraju ga. Isus iznemoglo posrče. Gospa i Marija Magdalena pokušavaju urazumiti vojnike da mu se smiluju.
Djeca sjede u blizini promatrajući što se događa.)
Prvi vojnik (grubo): Hajde brže, ti što se nazivaš Božjim Sinom!
Drugi vojnik (podrugljivo): No, onda, ti si Kralj? Govori!
Isus (iznemoglo): Da, ja sam kralj. Kralj Istine. Svi koji ljube Istinu, moji su sljedbenici. (Vojnici se smiju i rugaju.)
Prvi vojnik: Ti si zaveo naš narod i odveo ga u propast.

Drugi vojnik: Što je? Što sada šutiš?
(Isus šuti, vojnici ga tuku.)
Gospa: Oh, moje dijete! Pustite ga! Smilujte se!
Marija Magdalena (klanja se pred Isusom i plače): Spasio si me. Sve bih dala da sada ja mogu spasiti tebe.
Isus: Ne, Marijo Magdaleno, tvoja te vjera spasila. Ne plačite, kćeri jeruzalemske! Ne plačite nada mnom, već nad sobom, jer sada dolazi teško vrijeme.
Vojnici: Brže, brže! Odgovaraj samo kad te pitamo!
(Dolaze do križa. Djeca, koja su polako išla za Isusom, sada kleknu ispred križa. Pojavljuje se Ivan Apostol.)
Isus (s vrlo malo snage): Ivane, Ivane, evo ti Majke! (Obraća se Gospi.) Majko, evo ti Sina! Neka se ne uznemiruju vaša srca. U Boga se pouzdajte i u mene se pouzdajte. Ondje gdje živi moj Otac ima mnogo mjesta; idem pripraviti mjesto za vaš dolazak.
(Vojnici odlaze s pozornice, a također djeca, Ivan Apostol, Gospa i Marija Magdalena. Isus nestaje, a ostaje samo križ. Marija Magdalena vraća se na pozornicu. Zaprepaštena je.)
Marija Magdalena: Ah, gdje si? Gospodine, gdje si? (Hoda uznemirena oko križa.)
(Dolaze Gospa, Ivan Apostol, djeca i dva anđela.)
Prvi anđeo: Zašto plačeš, ženo?
Marija Magdalena: Zato što su mi uzeli Gospodina!
Drugi anđeo: Marijo Magdaleno, On je uskrsnuo. (Anđeli ostaju iza križa.)
Marija Magdalena (zaprepaštena, ali sretna): Uskrsnuo je! Isus je uskrsnuo! Spasenje!
(Klekne pokraj Gospe pod Križ ljubeći ga.)
Isusov glas: Ne plačite, imajte povjerenja u život i nadu u budućnost. Imajte povjerenja u mene, jer ja sam Put, Istina i Život.
Gospa: Sine, pogledaj, ova su djeca već izabrana da budu vjernici, da slijede tvoju dobrotu.
Prvo dijete: Da, slijedit ćemo Dobrotu. Netko mora biti dobar u ovom svijetu punom zla. Treba žaliti ljude kao što si ih i ti, Isuse, žalio.
Drugo dijete: Istina je. Uvijek je dobro sažaliti se nad čovjekom dokje vremena.
Marija Magdalena (obraća se djeci): Znate, djeco, sreća se nastanila u meni čim sam shvatila da je Krist moja najveća ljubav. Spoznala sam sebe.
Treće dijete: Hoćemo li i mi spoznati sami sebe po Isusu Kristu?
Gospa: Da, prije svega molitvom. Učite moliti! U molitvi ćete neizmjerno mnogo naučiti. Molitva su putovi spoznaje koji se otvaraju samo poniznima. Učite moliti - moleći!
(Djeca sklapaju ruke u molitvi i tiho mole „Očenaš". Marija Magdalena im se pridružuje.)
Četvrto dijete: Katkad je tako teško ostati dosljedan Dobroti. Kako biti dobar prema nekome tko nam čini zlo? Kako? Zašto?
Isusov glas: Potrebno je svakoga dana previjati dušu, stavljati na nju lijek, sve dok ne ozdravi.
Prvo dijete: Kako ću znati, Isuse, da me ti nećeš napustiti?
Gospa: Mili, On je na domaku tvoga srca i zato se ne boj!
Marija Magdalena: U ovom bogatom selu Isus je siromašan, gladan, bez utočišta. On prosi, kuca na vrata,  a srca, a ljudi ga tjeraju, šalju ga od jednih vrata do drugih, od jednoga srca do drugoga... 
Drugo dijete: .. .i onda, polako, ljudi osjećaju toplinu za koju nisu niti znali da postoji.
Treće dijete: Da Isus nije živio, naš bi život bio besmislen unatoč svim drugim ljudima koje poznajemo, poštujemo i ljubimo.
Ivan Apostol: U noći, u magli, u kaosu zapalio je vječnu svijeću ljudskoj nesreći. Uskrsnuo je kao primjer da svi mi u njegovu Duhu uskrsnuti možemo.
Četvrto dijete: Oh, Isuse, ojačaj u meni želju da budem tvoja (tvoj) i usmjeri k sebi lutanja moja. I padove moje dobrotom sudi. Budi volja tvoja!
Isusov glas: Majko, čuvaj ovu djecu, vodi ih putem mojim, jer djeca će biti jedino dobro koje će ostati čovječanstvu. Sve ostalo bit će uništeno u nastojanju da sitni ljudski stvor bude veći od misli, od riječi, od Boga.
Marija Magdalena: Pogledajte u mene! Ja sam odraz sreće koju mije Isus pružio. Vjerujte, koliko više ljudi usrećite, to će vaša sreća biti veća. Jer sreća je odsjaj sreće koju pružamo drugima.
Djeca (zajedno): Gospodine, nado moja! Bože moj! Usliši me da se ne umorim tražeći te, već da u svako doba neutaživo tražim tvoj lik, jer ti želiš da te nađem. Pred tobom je moja jakost, pred tobom je moja slabost. Jakost mi očuvaj, slabosti pomozi!
Gospa: Dođite, ići ćemo u svjetlu Gospodnjih putova. Ja sam s vama i Isus je s vama. Njegovo će svjetlo odagnati tamu. Velika je milost koju nanije Gospodin iskazao u molim.
(Gospa, Marija Magdalena, djeca i Ivan Apostol odlaze s pozornice.)
Isusov glas: Onomu koji vjeruje, sve je moguće. I ja vjerujem u vas, stoga se uzdajte u mene. Nema beznadnih situacija; uvijek možete nekamo poći i uvijek ćete naći svjetlost. Uskrsnuo sam... A vama ostavljam u zraku miris radosti i obećanja... Miris ponovnoga Uskrsa.