Djeca kod jaslica

Amo djeco, amo sad
Radostan je došo čas
U Betlemu gradu slavnom
Rodio se Isus Spas.

Pjesma: Hajdmo braćo sada...

1.ANĐEO:

Dječice draga,
o dođite amo!
Gledajte sjajne te jaslice drage,
O kakvu radost je svima nam dao
Otac naš Nebeski te noći blage!

2.ANĐEO:

S nebeskog prijestolja moći i slave
Poslao ljubljenog svoga nam Sina,
O divni, predragi, božićni daru,
Duša nam sretna je puna milina!

DJECA:


Dodirno dječice, k Isusu dragom,
Milo mu pjevajmo pjesmice svete,
Radosno nosimo darove Bogu,
Koj' za nas postade maleno dijete.

Hajdmo Braćo sada... pjevaju...

1. DIJETE:

Isuse maleni, Bože naš dragi,
Evo nas dječice k toj prostoj štali,
Došli smo Isuse, da ti se svatko
Smjerno pokloni i lijepo zahvali.
Mi te ljubimo, Isuse dragi,
I male darove nosimo svoje,
Al hoće l svidjeti tebi se ovo
Kad cijela zemlja i nebo je tvoje?!

2. DIJETE:


Zdravo Božje Dijete,
Ti nebeski cvijete
Majci svetoj drag
Svrni na nas bijedne oproštenja žedne
Pogled blag!
Srca naša neka postelja ti meka budu u čas taj!
Nek nas Božji Sine,
Suzne doli mine
Težak vaj!
Zvijezdo od Betlema,
Ti nam daj melema,
Ti nam uvijek sjaj!
U života noći
Kaži, kud je poći,
Vodi nas u raj!


3. DIJETE:

Božansko Djetešce u pastirskoj štali,
Kako si skroman Božiću mali.
Slamica oštra pelene ti bile
Dok nebom sretno zvijezde treperile.
Mjesto pokrivača dah je živina
Grijao grudi Božjega Sina.
Onda su pastiri darove donijeli
Moleći se Tebi sretni i veseli.
I mi mali, tebi srca nosimo
Pogledaj ih, primi,
lijepo te molimo.

DIJETE S TRUBICOM:
 
Truba trubi rata-ta
došla su ti dječica,
0 Isuse maleni,
Kralju novorođeni,
Sad će da ti pjevaju
I lijepo čestitaju,
jer te vole mnogo,
slatki mali Bogo.

DIJETE S HALJINICOM:

Majčicu sam svoju zamolila lijepo
I ona mi je šivat haljinicu dala;
0 kako je rado sad poklanjam Tebi
da od Tebe primi je, sirotica mala.
Haljinicom mojom će se zaodjenut
I u njoj će poći u crkvu tvoju,
da Ti se zahvali, a Ti ćeš tad milo
blagoslovit mene i siroticu moju.

DIJETE SA ŠKRABICOM:

Marno sam štedio Isuse dragi
Za dragu djecu sirote mile,
Gladni su, bijedni su,
Pa mi se mali sirotani smile.
Evo Ti dajem svu uštednju svoju,
Što sam je skupio za pomoć njima,
Daj dragi Isuse ti blagoslovi,
Da za sve dosta ima.
Čuj kako veselo dinari zveče,
Sve sam ih dobio, spremio amo,
Ti znadeš žrtvice koje sam njima za te učinio...
al znaj, ti samo.
Kada sam spremao novac taj sitni
Za male sirote meni je bilo
Vjek na pameti:
to dajem ja njima,
Tebi je samom darovano bilo!

DIJETE S BOMBONIMA:

Evo ti, Isuse moje bombone,
Uzmi ih, nimalo žao mi nije,
Sve sam to spremao za sirote male
Koje glad, nevolja odasvud bije.

DIJETE S LUTKICOM:

Gledaj moju lutkicu, ja je jako volim
Al ti daj siroti, ja te lijepo molim.
Neka na tvoj rođendan, raduje se cijeli dan.

DIJETE S LOPTOM:

I ja bih ti Isuse, nešto rado dala
Al što ću učiniti jer sam tako mala!
Evo moje loptice, gle još dobro skače...
To ćeš dati sirotici, koja stalno plače.
Kako lijepo skakat zna,
moja draga loptica.
Evo Ti je Isuse, razveseli sirote.


DIJETE S KRUNICOM:

Isuse maleni evo ti darak,
koji i siroti toliko vole,
Krunicu svetu, ja dajem ti rado
Sirote malene, neka je mole.
Majčicu nebesku njom neka časte,
Nek vjenčić ružica od nje pletu
Da braća ljudi sva k tebi dođu
Molitvu nek ti upravljaju svetu.