Pahuljice

Prva pahuljica:

Pahuljice,
kamo žuriš?

Druga pahuljica:

Kamo žurim,
kamo žurim?
Ja na zemlju
hitam, jurim.

Prva pahuljica:

Što ćeš tamo?
Baš mi nije
jasno.
Zar ti ovdje,
na oblaku,
nije divno,
krasno?

Druga pahuljica:

Javit moram
tamo svima.
Igrajte se,
radujte se.
Stigla vam je bijela zima.
A sa njome
Božić bijeli
kojemu se
svak veseli!

Prva pahuljica:

Da li mogu
s tobom poći?

Druga pahuljica:

Možeš, možeš!
Al požuri
da stignemo
prije noći.