Ljubav na dar

 

Pripovjedač:
Hej Nikola, Niko,
što vučeš toliko
u toj svojoj vreći,
hoćeš li mi reći?

Sv. Nikola:
Na vrhu su lutkice
za dobre djevojčice,
prave lopte - za dječake,
brze skije -
za športske junake!
 

Pripovjedač:
A što je u sredini vreće?

Sv. Nikola:
Tu je nešto i za malo veće:
lijepe knjige i šarene boje,
traperice što uz nogu stoje,
pa bicikl - sa deset brzina,
tko ga dobi - bit će mu milina!
 

Pripovjedač:
Al' će biti radosti,
al' će biti sreće!
Reci, dragi Nikola,
što je na dnu vreće?

 

Sv. Nikola:
Sa dna moje vreće
najljepši dar u svijet kreće:
Tad svako će srce moći,
i svako će srce htjeti
ljubav bez kraja
drugome dati.