Priču ću vam ispričati jednu davnu, ali ne ni malo tajnu

Za štalicu svi ste čuli, kako sav tadašnji narod ka malome Isus hrli

Ali krenimo od početka, jer ne možemo početi od svršetka

Već krenimo od onoga dana kada je radosnu vijest primila Isusova mama

Anđela svoga Bog šalje i ovako upute Mariji daje

Ne boj se riječi ove, jer sam Bog ti šalje pozdrave nove

Majkom ćeš postati Njegova Sina, i Njegova milost će se spuustiti na te s visina

Marija tada ponizno reče, neka mi bude po riječi tvojoj jer za mene nema veče sreće

Morao je anđeo malo i Josipa uputit, jer kad vide Mariju trudnu stde se on ljutit

No glasnik bijeli radosno mu savjet daje, ono što u ženi toj je sam Bog daje

I tada Josip prigli Mariju svoju ženu, jer posta otac spasu svemu

Dosadno bilo kralju hudom, pa izmisli popis odlukom možda mudrom

Josip sa ženom svojom na put mora poći, ka Betlehemu dalekom treba doći

Noć je, hladno, a malenom Isusu se na svijet žuri, ma Josip od luće do kuće juri

No za budućeg kralja mjesta ne nađe, pa u hladnu štalicu sa svojom ženom zađe

Zvijezda je na nebu visoko sjala i kraljevsku štalicu žarko obasjala

Anđeo sa visina ori, radujte se narodi svi ovi

Pastiri maleni i nešto veći hitro žure ka štalici, da se malenom djetetu poklone na slamici

Ovčice mekeću radosnim glasom, a magarčić i krava griju bebu svojom toplom masom

Uskoro mudraci s istoka stižu, vođeni zvijezdom darove nižu

I zato pjevajmo skupa pjesmu ovu, jer dijete nam se rodilo za spas i ljubav novu