ISUS S INTERNETA

Sudjeluju:

- Dječji zbor (.Zbor anđela.)

- Dva odraslija djeteta (Pripovjedač i Isus)

- Sedmoro manje djece (Prva i druga koko.; Prva i druga mačka;

Starija i mlađa sestra; Dječak-kompjutora.)

UVOD

(Badnja je noć. Zbor anđela pjeva pjesmu .Svim na zemlji.. Na

pozornicu dolazi Pripovjedač.)

 

PRIPOVIJEDAČ:

Stoljeće je ovo naše

sve tehnika, aparati.

Ljubav, milost, prijateljstvo,

kamo ode . tko će znati!?

Možemo li za blagdane

osjetiti dah ljubavi,

da ih čistim srcem, dušom,

svaki živi stvor proslavi?

Prizor I.

(Dvije djevojčice glume kokoši, sjede ili čuče na drvenoj gredi,

svadljivo se gurkaju i govore i .kokodaču. . .Ko-ko-ko!.)

 

PRVA KOKOŠ:

Makni krilo desno,

zbilja mi je tijesno!

 

DRUGA KOKOŠ:

Baš si kokoš glupa,

toplije nam je skupa!

Vidiš da je hladnoća svud.

 

PRVA KOKOŠ:

Uzalud tvoje je trud!

Gnijezdo je ovo moje

i makni krilo svoje!

Mama mi ga je dala,

čim sam prohodala!

 

DRUGA KOKOŠ:

Vidi se da si .guska. prava

i ne znaš da ti je mama . sprava!

Inkubator, grijalica .

- ti si kokoš nesilica!

(Zbor anđela pjeva prvu strofu pjesme .Svim na zemlji.)

Prizor II.

(Dvije djevojčice glume mačke. Svaka s jedne strane grma, frkću i

pružaju kandže jedna prema drugoj.)

 

PRVA MAČKA:

Ima li koga

pokraj grma toga?

Možda za druženje, šalu

ili .lovicu. malu?

 

DRUGA MAČKA:

Mačka sam gradska ja

i dama sam poznata.

Nisam ja za tvoje trke,

jurnjave i strke!

 

PRVA MAČKA:

Mijauuu...! Oho-ho!

Koja dama!

Umišljena

i potpuno sama!

 

DRUGA MAČKA:

Ne želim se s tobom družiti

ni prijateljstvo ti pružiti.

Jer ti si prljava,

jadne miševe guta.

kad si gladna.

Ja keksiće .Whiskas. jedem

i u košari svojoj predem.

Maženju ja sva se predam,

s gazdaricom tv-serije gledam!

 

PRVA MAČKA:

Frrr! Frrrrrr! Prrrljava kaže.

da sam ja,

a ti si...

ti si zla!

(Zbor anđela pjeva drugu strofu pjesme .Svim na zemlji.)

Prizor III.

(Dvije sestre igraju se lutkama na podu dječje sobe. Svaka

ljubomorno stišće svoje lutke.)

Prizor IV.

(Dječak, tipični .kompjutoraš.: naočale, gel-frizura. Zadubljeno

sjedi za računalom, pomiče .miša., tipka po tipkovnici...

ljubo o o st .će svoje lut e.)

 

STARIJA SESTRA:

Moja lutka hoda sama,

ne treba joj više mama!

Bateriju ima, očima okreće,

sama se vrti i po sobi šeće.

 

MLAĐA SESTRA:

A moja pliča i pjeva,

smije se, kašlje i zijeva.

 

STARIJA SESTRA:

Moja je veća i ljepša!

 

MLAĐA SESTRA:

Bolja je moja!

I... i... i...

I necu se s tobom iglati!

 

STARIJA SESTRA:

Neću ja s tobom posla imati

i tebe čuvati!

Idem bolje u sobu CD slušati!

(Zbor anđela pjeva treću strofu pjesme .Svim na zemlji..)

sjed a aču alo , po če .a , t p a po t p ov c ...

Odjednom, iza računala dolazi Isus u dugoj bijeloj haljini.)

 

ISUS:

Mir s tobom,

dragi dječače!

 

DJEČAK:

Koji si ti?

Srce mi skače!

Odakle dođe, izenanda?

O otkud baš sada?!

 

ISUS:

Ja nisam iz ovoga svijeta,

ja stigoh... hmm.. s interneta!

 

DJEČAK:

S interneta?!

Ha, ha, ha!

. Otkuda ti .spika. ta?

Da se .surfa. po internetu,

to možeš reći cijelom svijetu.

Ali da se s njega može sići

i u sobu stići...

To nekom drugom kaži,

a meni majstoru

kompjutorskom

ne laži!

 

ISUS:

Ima. pravo,

to izgleda nemoguće,

ali...

ja sam biće svemoguće!

Mogu stići otkud želim...,

važnije je što ti velim:

.Noćas moj je rođendan,

a vidjeh te da si sam.

Dođoh po tebe

da mi se pridružiš,

noć ovu sa mnom

da se druži.

i upoznaš ljubav što je.

Mo.da promijeni. ponašanje

svoje

i nauči. poštivati, darivati,

dijeliti,

pomagati, ljubiti i razveseliti!.

(Zbor anđela pjeva četvrtu

strofu pjesme .Svim na

zemlji., a sa scene polako

izlaze dječak, kojeg je Isus

zagrlio, a iza njih idu zagrljene

kokoši, mačke i sestre.)

KRAJ